درباره ما


ایده کار از تهیه یک برنامه رستوران برای یکی از دوستان آغاز گردید و به سرعت کار روی آن ادامه یافت. با انتشار برنامه در فضای وب و قرار دادن آن به صورت رایگان 10 روزه در اختیار مشتریان به سرعت توسط دیگر مشتریان نصب گردید و هر مشتری که امکاناتی می خواست فورا به صورت رایگان به برنامه اضافه می شد و این تغییرات و امکانات نیز به صورت رایگان در اختیار دیگر مشتریان قرار گرفته می شد. خوبی برنامه ما این است که محدودیتی در نصب شبکه ای و تعداد سفارشگیرهای گارسون وجود ندارد. شرکت های مشابه برای هر کلاینت اضافه در شبکه و هر تعداد اضافه سفارش گیر گارسون هزینه دریافت می کنند. سعی ما بر این است که ابتدا مشتری محصول را امتحان کند و در صورت رضایت هزینه آن را پرداخت نماید.