نصب برنامه پیش نیاز

توجه: این برنامه روی ویندوز 7 و8 و10 تست شده است و ممکن است روی Xp کار نکند.

برای راه اندازی برنامه مدیریت رستوران دانا ابتدا باید برنامه پیشنیاز که شامل سرور دیتابیس و برنامه اصلی را دانلود کنید. بعد از دانلود طبق مراحل زیر برنامه پیش نیاز را نصب کنید.

 1. بعد از دانلود برنامه ها کامپیوتر را ری استارت کنید زیرا سرور دیتابیس یکی از پیش نیازهای آن ری استارت شدن کامپیوتر است.

 2. .برنامه پیش نیاز را راه اندازی کنید. همان طور که در شکل زیر می بینید همه برنامه ها تیک خورده اند. اگر ویندوز شما 32 بیت باشد دو گزینه آخر به شما نشان داده نمی شود. بسته به کامپیوتر شما ممکن است تعداد برنامه های لیست زیر 6 تا باشد که همه را انتخاب کنید و بقیه نصب مانند زیر است.

  Restsoft.ir

 3. در این مرحله برنامه بدون اینکه چیزی از شما بپرسد برنامه اول را نصب می کند. در این مرحله روی هیچ چیزی کلیک نکنید. بسته به کامپیوتر شما تا 30 دقیقه نیز ممکن است نصب برنامه اول طول بکشد٬ پس صبور باشید و با کامپیوتر کار نکنید.

  Restsoft.ir

 4. بعد از نصب برنامه اول به طور خودکار برنامه بعدی به شما نشان داده می شود. طبق مراحل نشان داده شده برنامه ها را نصب کنید. در طول نصب به هیچ وجه روی Cancel کیک نکنید.

  Restsoft.ir

  Restsoft.ir

  Restsoft.ir

  Restsoft.ir

 5. برنامه سوم

  Restsoft.ir

  Restsoft.ir

  Restsoft.ir

  Restsoft.ir

  Restsoft.ir

 6. برنامه چهارم. اگر کامپیوتر شما 32 بیت باشد این برنامه به شما نشان داده نمی شود.

  Restsoft.ir

  Restsoft.ir

  Restsoft.ir

  Restsoft.ir

  Restsoft.ir

  Restsoft.ir

 7. برنامه پنجم. اگر کامپیوتر شما 32 بیت باشد این برنامه به شما نشان داده نمی شود.

  Restsoft.ir

  Restsoft.ir

  Restsoft.ir

  Restsoft.ir

  Restsoft.ir

  Restsoft.ir

  Restsoft.ir

  Restsoft.ir

 8. Restsoft.ir

  Restsoft.ir

  Restsoft.ir

  Restsoft.ir