نصب برنامه مدیریت رستوران دانا

 1. بعد از دانلود برنامه روی آن کیک راست کنید و Extract All را بزنید به پوشه ای که در آن باز شده بروید و برنامه Restaurant.exe‌ را طبق مراحل زیر نصب کنید.

  Restsoft.ir

  Restsoft.ir

  Restsoft.ir

  Restsoft.ir

  Restsoft.ir

 2. بعد از نصب برنامه آیکون آن روی صفحه دستک تاپ دیده می شود. روی آن کیک کنید و منتظر بمانید صفحه ورود به شما نشان داده شود. در این صفحه نام کاربری را admin‌ و رمز ورود را 1234 وارد کنید. بعد از شما خواسته می شود اطلاعات مربوط به رستوران را پر کنید. بعد از وارد کردن اطلاعات برنامه روی ذخیره کلیک کنید و برنامه را دوباره راه اندازی کنید. بعد از باز کردن برنامه به منوی مدیریت بخش کاربران بروید و چند کاربر تعریف کنید و رمز ورود admin‌ را نیز تغییر دهید.

  Restsoft.ir

  Restsoft.ir

  Restsoft.ir

  Restsoft.ir

  Restsoft.ir

  Restsoft.ir

  Restsoft.ir

  Restsoft.ir

 3. برای تعریف غذا به منوی مدیریت بخش گروه غذایی بروید و گروه های غذایی را تعریف کنید سپس به بخش ویرایش غذا ها بروید و غذا ها را به ترتیبی که می خواهید وارد گروه ها کنید.

  Restsoft.ir

  Restsoft.ir